LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO  w BRANIEWIE

 1947-2017

 

Brązowa Szkoła 2015 - 2016  w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych

Wydawnictwa Edukacyjnego „Perspektywy”

 

 

Jak to na początku „z liceum było”…, czyli ważny rok 1947

     Na początku było gimnazjum- pierwsza szkoła średnia w powojennym Braniewie. Kiedy po II wojnie światowej ludność napływowa szukała możliwości zdobycia wykształcenia na terenie powiatu braniewskiego, sprawą priorytetową stało się utworzenie szkoły średniej. Jej istnienie było ważne również z innego punktu widzenia: mogło zadecydować o osiedlaniu się repatriantów właśnie na tym terenie. Starosta J. Gawroński tak pisał do Ministerstwa Odbudowy w Warszawie:

„Szereg osób już tutaj osiadłych nie mogąc doczekać się otwarcia gimnazjum, gdyż na przeszkodzie stoi tylko brak budynku szkolnego, wyjechało z Braniewa."

Dzięki usilnym staraniom rodziców i władz dnia 13.02.1947 roku rozpoczęło swoją działalność Państwowe Gimnazjum Koedukacyjne w Braniewie.

stary budynek szkolny

 

Ulica Sikorskiego- czy zawsze?

     W ciągu pierwszych lat szkoła przenosiła się do gmachu przy ulicy Kościuszki 118 oraz na ulicę Szkolną, a w roku szkolnym 1950/51 do wyremontowanego dachu przy ulicy Sikorskiego. Otrzymała również część pomieszczeń w sąsiednim budynku na internat żeński. W czasie dyrektury pana Dawida Milkamanowicza w szkole przebudowano sale lekcyjne, powiększając je i tworząc pierwsze gabinety. W roku szkolnym 1956/57 nastąpiły duże zmiany organizacyjne. Dyrektorem szkoły został pan Stanisław Kołpacki. Oprócz klas licealnych dołączono do szkoły 3 oddziały szkoły podstawowej, realizując tym samym koncepcję szkoły jedenastoletniej – klasy od 5. do 11. W szkole zrobiło się ciasno, wobec czego przystąpiono do remontu prawego skrzydła na pierwszym piętrze, które nie było używane ze względu na zniszczenia wojenne. W roku 2001 podczas sprawowania dyrekcji przez pana Olgierda Falkowskiego rozpoczęła się budowa długo oczekiwanej sali gimnastycznej, a jej uwieńczenie przypadło na kolejny rok – 2002. Kolejne remonty i zmiany zewnętrznego wizerunku szkoły są związane z dyrekcją pani Jolanty Ryczaj.

 

Matura

     Pierwszy egzamin dojrzałości odbył się w dniach 22-31 maja 1950 roku w  Ornecie, 
zdawało go wówczas 17 osób. Świadectwo dojrzałości otrzymało 16 absolwentów. Egzamin dojrzałości-pierwszy w całości przeprowadzony w szkole przy ulicy Sikorskiego- złożyło 24 absolwentów.

W związku z przedłużeniem nauki w szkole podstawowej do lat ośmiu, w roku szkolnym 1969/70 w liceum nie było klasy maturalnej. Był to wyjątkowy rok, w którym nie odbyły się egzaminy dojrzałości. Rok 2002 stał się również ważnym momentem historycznym zracji pierwszego naboru do klas pierwszych zreformowanego 3–letniego liceum ogólnokształcącego.

Rok 2004 był rokiem wyjątkowym, ponieważ odbył się wówczas ostatni raz egzamin dojrzałości według starych zasad. 100 % młodzieży opuściło mury szkoły ze zdaną maturą. Następny rok – 2005 – przyniósł ze sobą istotną zmianę w postaci matury zdawanej już wg nowych zasad.  120 uczniów klas III zdało swój egzamin dojrzałości w 100%. Od kilku lat poziom zdawalności egzaminu maturalnego utrzymuje się na poziomie ok. 99 %.

 

Nazwa

     W związku ze zbliżającym się dwudziestoleciem szkoły rozpoczęto przygotowania do nadania jej imienia i ufundowania sztandaru. Po długotrwałych dyskusjach wybrano imię Feliksa Nowowiejskiego- autora muzyki do "Roty", kompozytora urodzonego na Warmii       i znanego propagatora polskości. Dnia 20 kwietnia 1966 roku Kuratorium Okręgu Szkolnego w Olsztynie nadało szkole imię, zatwierdzając jej nazwę w brzmieniu: Liceum Ogólnokształcące im. F. Nowowiejskiego w Braniewie.

 

Języki

Obecnie nasi uczniowie uczą się języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego oraz francuskiego, wcześniej wykładana były również łacina.

 

Profile  

Pierwsi absolwenci klas ósmych przyszli do naszego liceum w roku szkolnym 1967/68.

Przez wiele lat w liceum funkcjonowały klasy ogólne, czyli wcześniej tzw. profil podstawowy. Obecnie od kilku lat sprawdzają się w naszej szkole następujące profile:

- matematyczno- ekonomiczny ( w 1972 r. powstała pierwsza klasa matematyczno- fizyczna)

- biologiczno- chemiczny ( po raz pierwszy utworzony w 1975 r.)

- językowo- prawny lub językowo- społeczny.