Dnia 14 czerwca 2017 roku chłopcy z klasy I a pod opieką pani Karolina Ciesielskiej odwiedzili basztę znajdującą się niedaleko braniewskiego amfiteatru.

Naszym przewodnikiem był Pan Janusz Moskal, który jest członkiem Towarzystwa Miłośników Braniewa i Stowarzyszenia Historyczno - Poszukiwawczego Denar w Elblągu.

Pan Moskal opowiedział nam o swojej pasji poszukiwania historycznych pamiątek, kiedy to w wolnych chwilach z wykrywaczem metali przeczesuje nasze okolice. Następnie zaprosił do zwiedzania Baszty, w której przechowuje swoje arcyciekawe zbiory historyczne z naszego regionu.