W dniach 18-19.09.2017r. odbyła się BCK I Międzynarodowa Konferencja Naukowa organizowana przez Braniewskie Stowarzyszenie Abstynenckie oraz Wydział Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
pt. „Z nami bezpieczniej - Rodzina i szkoła wobec zagrożeń cyberprzestrzeni i  światów wirtualnych”.
We wtorek w godz. od 9 do 11 młodzież z naszej szkoły uczestniczyła w warsztatach profilaktycznych.