CZŁONKOWIE  SAMORZĄDU  SZKOLNEGO

2018/2019

SAMORZD UCZNIOWSKI

Wiktoria  Orzechowska - przewodnicząca samorządu

Klaudia  Furtak, kl.II b

Sebastian Jankowski, kl.II b

Karolina  Letkiewicz, kl.II c

opiekę  nad działalnością  Samorządu  Uczniowskiego sprawuje

pani  mgr  Małgorzata  Chuk