CZŁONKOWIE  SAMORZĄDU  SZKOLNEGO

2019/2020

 image0

Julia  Demko - przewodnicząca samorządu

Maria  Gursztyn - zastępca  I
Błażej  Barski - zastępca  II

Kinga  Sadło - skarbnik  I
Martyna  Joszczuk - skarbnik  II

Igor  Klimczak - sekretarz  I
Przemek  Sołowiej - sekretarz II

opiekę  nad działalnością  Samorządu  Uczniowskiego sprawuje

pani  mgr  Ewa  Szprenger