CZŁONKOWIE  SAMORZĄDU  SZKOLNEGO

2020/2021

  1SU

 

Przemysław  Sołowiej - przewodniczący samorządu

Aleksandra  Kołodziejska - zastępca  I
Piotr  Mazurek - zastępca  II

Małgorzata  Śwital - skarbnik  I
Katarzyna  Pocałujko - skarbnik  II

Monika  Sobieska - sekretarz 

opiekę  nad działalnością  Samorządu  Uczniowskiego sprawuje

pani  mgr  Ewa  Szprenger