dyrektor 2017


Dyrektor przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w każdy

czwartek,  w godzinach:  900 - 1600

lub  w  terminie  ustalonym  telefonicznie.