Jolanta  Tulisow  -  przewodnicząca

          Katarzyna  Gursztyn  -  wiceprzewodnicząca

          Piotr  Siwy  - skarbnik

          Katarzyna  Chmielnicka - protokolant      


          Edyta  Grabowiecka         

          Katarzyna  Panasiuk

          Urszula  Mazurek

          Katarzyna  Sikut