Dnia 19 stycznia 2018r. w Liceum Ogólnokształcącym  im. Feliksa Nowowiejskiego  odbyło się Święto Patrona Szkoły - Feliksa Nowowiejskiego.   

             Klasa II C w tym dniu zoorganizowała „Feliksjadę”. Klasy I miały do wykonania prezentację multimedialną oraz plakat. Odbył się również konkurs pt. „Wiedza o patronie szkoły – Feliksie Nowowiejskim”. Szczęście uśmiechnęło się do klasy IA, która wygrała quiz. Drugie miejsce zajęła IB a następne trzecie miejsce klasa IC. Każda klasa otrzymała nagrody m.in. statuetkę z kluczem wiolinowym oraz medal.

             Do wysłuchania prezentacji dołączyły się klasy II i III, które po krótkiej historii F. Nowowiejskiego miały odpowiedzieć na parę prostych pytań w zamian za dobrą odpowiedź otrzymywały drobne upominki.

             Całe święto przebiegło bardzo pomyślnie. Gratulujemy wszystkim klasom pierwszym i osobom nagrodzonym oraz za chęć udziału w tak zaszczytnym dniu jak dzisiejszy.