LICEUM   OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
szkoła ponadgimnazjalna  3-letnia / ponadpodstawowa 4-letnia


KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM


JĘZYKI OBCE

LICZBA  ODDZIAŁÓW

LICZBA MIEJSC

WOLNE  MIEJSCA

MATEMATYCZNO – EKONOMICZNA

Rozszerzenie: matematyka, geografia lub fizyka, j.angielski.

W ramach lekcji zajęcia z ekonomii, przedsiębiorczości i bankowości we współpracy z PKO Bank Polski oraz z fizyki i astronomii we współpracy z   pracownikami naukowymi Planetarium Olsztyńskiego.Język: angielski niemiecki rosyjski 1/1 30/30  

BIOLOGICZNO - CHEMICZNA

Rozszerzenie: biologia i chemia

W ramach lekcji zajęcia w laboratoriach Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego i lokalnych instytucji oraz wykłady w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w ramach programu „Młodzieżowe Spotkania z Medycyną".


Język: angielski niemiecki rosyjski 1/1 30/30  


JĘZYKOWO - SPOŁECZNA z elementami  psychologii i prawa


Rozszerzenie: wos, historia lub geografia, język polski lub język angielski.

W ramach lekcji zajęcia z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie oraz udział w rozprawach sądowych, międzynarodowa wymiana młodzieży, warsztaty i konkursy językowe we współpracy z pracownikami naukowymi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.

 

 Język: angielski niemiecki rosyjski 1/1 30/30  

 

 Szkoła oferuje zajęcia dodatkowe:

 • język ukraiński,
 •  język francuski (w grupie od minimum 10 osób),
 •  e-Twinning ( język angielski, niemiecki, rosyjski),
 •  koła (sportowe, artystyczne, filmowe -DKF, polityczno-prawne, przedmiotowe),
 • zajęcia wyrównawcze z matematyki, języka polskiego, angielskiego, niemieckiego, historii  biologii, geografii, fizyki, chemii,
 • wykłady, targi szkół wyższych, warsztaty na wyższych uczelniach (Uniwersytet Gdański  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Politechnika Gdańska, Państwowa Wyższa Szkoła   Zawodowa w Elblągu, Uniwersytet Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie  Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny,
 •  Szkolny Klub Wolontariatu (Młodzieżowa Grupa Wsparcia ENTER, Wolontariat   Coolturalny, Szkolne Koło Caritas,     Szlachetna paczka, korepetytor uczniowski),
 • zajęcia z Młodzieżowym Doradcą (motywator),
 • edukacja kulturalna (teatr, muzea, galerie, biblioteki, centra kultury),
 • opieka pielęgniarki, psychologa, pedagoga, profilaktyka,
 • wycieczki, zielone szkoły.

 

Jesteś  ambitny i pracowity. Masz szerokie zainteresowania.

Chcesz  uczyć się w niewielkiej, bezpiecznej szkole, która da Ci dobry start w przyszłość. 

Wybierz Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie !

 

   Terminy  przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego    
                  
                                                     na  rok  szkolny  2019/20 do klas  pierwszych                                           

 

  
L.p.


Rodzaj czynności

Terminy
w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy
w postępowaniu uzupełniającym

 

   1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie
przez kandydata warunków  lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 6 maja 2019
(poniedziałek)

do  14 czerwca 2019r. (piątek)

17 lipca 2019r. (wtorek) do 6 sierpnia 2019r. (wtorek

 

   2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 
o świadectwa ukończenia gimnazjum oraz    
o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej orazzaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

 
21 czerwca
2019r. (piątek)
do 25 czerwca 2019r. (wtorek)


Świadectwo składane razem z wnioskiem (pkt.1)

 

 

   3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 1 lipca 2019r. (poniedziałek)

do 20 sierpnia 2019r. (wtorek)

   4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych   do szkoły.

do 2 lipca 2019r. (wtorek)do 21 sierpnia 2019r. (środa)
   5. Złożenie przez kandydatów oświadczenia woli podjęcia nauki, poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

do  10  lipca 2019r.

(środa)

do  6  sierpnia
2019r.

(czwartek)

   6.

Podanie do publicznej wiadomości liczby kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły oraz podanie informacji o wolnych miejscach.

do 11 lipca 2019r. (czwartek)

do 21 sierpnia 2019r. (środa)


         

PROSIMY O  WYDRUKOWANIE PONIŻSZYCH DOKUMENTÓW  I  DOSTARCZENIE DO  SEKRETARIATU SZKOŁY.

Oświadczenie woli w sprawie uczestnictwa w lekcjach religii - POBIERZ

Podanie o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego w roku szkolnym 2019-2020 - POBIERZ     


Terminarz oraz Zasady Rekrutacji na rok szkolny 2019-2020- POBIERZ