Liceum  Ogólnokształcące

im. Feliksa  Nowowiejskiego

14-500  Braniewo
ul.  Sikorskiego  15

tel.  55-243 2362

sekretariat@lobraniewo.pl

LICEUM   OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
szkoła ponadgimnazjalna  3-letnia

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM JĘZYKI OBCE LICZBA  ODDZIAŁÓW LICZBA MIEJSC WOLNE  MIEJSCA
MATEMATYCZNO – EKONOMICZNA
Rozszerzenie: matematyka, geografia lub fizyka, j.angielski
Język: angielski niemiecki rosyjski 1 30  
BIOLOGICZNO - CHEMICZNA
Rozszerzenie: biologia  i  chemia
Język: angielski niemiecki rosyjski 1 30  
JĘZYKOWO - SPOŁECZNA z elementami  psychologii i prawa
Rozszerzenie: wos, historia lub geografia, język polski lub język angielski. Dodatkowo: zajęcia z psychologami i prawnikami oraz udział w rozprawach sądowych.
Język: angielski niemiecki rosyjski 1 30  

 

Szkoła oferuje zajęcia dodatkowe:

  • język ukraiński,
  • golf  (zajęcia na polu golfowym),
  • e - Twinning  (międzynarodowa współpraca uczniów),
  • koła zainteresowań  (przedmiotowe, sportowe, artystyczne, Koło Filmowe: udział w projekcie Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej oraz szkolne maratony filmowe, Koło Historyczno - Politologiczne,  Klub Dobrej Książki, redakcja gazetki szkolnej "Feliks"),
  •  zajęcia  wyrównawcze  z  różnych  przedmiotów;
  • wolontariat;
  • język  francuski,
  • zajęcia w laboratoriach  uczelni  wyższych:  UWM,  PG,  UG,  PWSZ, Wyższej Szkole Bankowej oraz Uniwersytecie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie,
  • w  klasie językowo - społecznej zajęcia  z psychologami i prawnikami oraz udział w rozprawach sądowych.

 

Jesteś  ambitny i pracowity. Masz szerokie zainteresowania.

Chcesz  uczyć się w niewielkiej, bezpiecznej szkole, która da Ci dobry start w przyszłość. 

Wybierz Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie !

         

Prosimy o wypełnienie formularza elektronicznego oraz wydrukowanie poniższych dokumentów i dostarczenie do sekretariatu szkoły.

Oświadczenie woli w sprawie uczestnictwa w lekcjach religii - POBIERZ
Podanie o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego w roku szkolnym 2017-2018 - POBIERZ     

Zasady Rekrutacji na rok szkolny 2017-2018 - POBIERZ