LICEUM   OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

4 - letnie  po szkole podstawowej - rok szkolny  2020 / 2021


KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM


JĘZYKI OBCE

LICZBA  ODDZIAŁÓW

LICZBA MIEJSC

WOLNE  MIEJSCA


MATEMATYCZNA

Rozszerzenie: matematyka,  fizyka, język angielski

W ramach lekcji zajęcia z ekonomii, przedsiębiorczości i bankowości we współpracy z PKO Bank Polski oraz z fizyki i astronomii we współpracy  z  pracownikami naukowymi Planetarium Olsztyńskiego.Język: angielski niemiecki rosyjski 1 30  


BIOLOGICZNO - CHEMICZNA

Rozszerzenie: biologia i chemia

W ramach lekcji zajęcia w laboratoriach Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego i lokalnych instytucji oraz wykłady w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w ramach programu „Młodzieżowe Spotkania z Medycyną".

Język: angielski niemiecki rosyjski 1 30  


HUMANISTYCZNA

Rozszerzenie:historia lub geografia, język polski lub język angielski

W ramach lekcji zajęcia z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej  w Sopocie oraz udział w rozprawach sądowych, międzynarodowa wymiana młodzieży, warsztaty i konkursy językowe we współpracy z pracownikami naukowymi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.

Język: angielski niemiecki rosyjski 1 30  

 

 Szkoła oferuje zajęcia dodatkowe:

 • język ukraiński,
 •  e-twinning ( język angielski, niemiecki, rosyjski),
 •  koła  (przedmiotowe, sportowe, artystyczne)
 •  zajęcia wyrównawcze z matematyki, języka polskiego, angielskiego, niemieckiego, historii  biologii, geografii, fizyki, chemii,
 • wykłady, targi szkół wyższych, warsztaty na wyższych uczelniach (Uniwersytet Gdański  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Politechnika Gdańska, Państwowa Wyższa Szkoła   Zawodowa w Elblągu, Uniwersytet Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie  Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny),
 •  Szkolny Klub Wolontariatu (Młodzieżowa Grupa Wsparcia ENTER, Wolontariat   Coolturalny, Szkolne Koło Caritas,     Szlachetna paczka, korepetytor uczniowski),
 • zajęcia z Młodzieżowym Doradcą (motywator),
 • edukacja kulturalna (teatr, muzea, galerie, biblioteki, centra kultury),
 • opieka pielęgniarki, psychologa, pedagoga, stomatologa,
 •  zajęcia profilaktyczne,
 • wycieczki, zielone szkoły.

 

Jesteś  ambitny i pracowity. Masz szerokie zainteresowania.

Chcesz  uczyć się w niewielkiej, bezpiecznej szkole, która da Ci dobry start w przyszłość. 

Wybierz Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie !

 

   Terminy  przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego    
                  
          na  rok  szkolny  2020/21 do klas  pierwszych    

Komunikat  MEN     

https://dokumenty.men.gov.pl/Harmonogram_rekrutacji_do_szkol_ponadpodstawowych_-_komunikat_MEN.DOCX                             

 

  
L.p.


Rodzaj czynności

Terminy
w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy
w postępowaniu uzupełniającym

 

   1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie
przez kandydata warunków  lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 15 czerwca 2020
do 10 lipca 2020
 

od  22 lipca 2020r.
do 27 lipca  2020r.

 

   2.

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 
  o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

 od 26 czerwca 2020
do 10 lipca 2020


Świadectwo składane razem z wnioskiem

 

 

   3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do  4 sierpnia  2020r.

do 14 sierpnia 2020r.

   4.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 
i  niezakwalifikowanych.

do 12 sierpnia 2020r.do 17 sierpnia 2020r.
   5.
Złożenie przez kandydatów oświadczenia woli podjęcia nauki, poprzez dostarczenie oryginału  świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

od  13  sierpnia do 18 sierpnia 2020r.

od 17  sierpnia
do 21 sierpnia 2020r.

   6.

Podanie do publicznej wiadomości liczby kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły oraz podanie informacji o wolnych miejscach.

19 sierpnia 2020r.

24 sierpnia 2020r.

                                      Terminy  postępowania rekrutacyjnego - POBIERZ

 

          

W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII  PROSIMY O PRZESŁANIE DROGĄ E-MAILOWĄ  NA ADRES:
                                                                             Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   
PODANIA ORAZ SKANU ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I ZAŚWIADCZENIA O  WYNIKACH  EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
.

 

Oświadczenie woli w sprawie uczestnictwa w lekcjach religii - POBIERZ


Oświadczenie o rezygnacji z zajęć wychowania do życia w rodzinie - POBIERZ

Podanie o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego w roku szkolnym 2020-2021 (PDF) - POBIERZ


Podanie o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego w roku szkolnym 2020-2021 (WORD DOCX) - POBIERZ

Terminarz oraz Zasady Rekrutacji na rok szkolny 2020-2021- POBIERZ