Już po raz kolejny uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie biorą udział w projekcie edukacyjnym „Kamienie Pamięci”. Przedsięwzięcie organizowane jest corocznie przez Instytut Pamięci Narodowej. Tegoroczną, już dziesiątą, edycję projektu poświęcono Harcerzom Niepodległej.    
Celem projektu jest upamiętnienie osób zaangażowanych w ruch skautowski i  harcerski, które czynnie uczestniczyły w działaniach na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości: najpierw w latach 1914-1918 oraz 1919-1923  walcząc o  ostateczny kształt granic Rzeczypospolitej, następnie w czasie II wojny światowej stawiając opór okupantom hitlerowskim i sowieckim, a po jej zakończeniu działając  w  powojennej konspiracji niepodległościowej.

 49 69754

W X edycji projektu w naszej szkole projekt zrealizowały 3 trzyosobowe grupy.

Pierwsza grupa (Julia Demko, Maria Gursztyn, Piotr Oleszkiewicz) zebrała informacje o Bronisławie Ostaszewskim.

Druga grupa (Bartosz Chwietkiewicz, Sebastian Ostaszewski, Patrycja Paszulewicz) opracowała biografię Ireneusza Karmana.

Trzecia grupa (Maksymilian Sienkiewicz, Szymon Zawiszewski, Jan Cichowlas) śledziła działalność Krystyny Dzierżyńskiej.

Opiekę merytoryczną nad projektem sprawują nauczycielki: Katarzyna Oleksy i  Karolina Ciesielska.