Braniewo, 21.11.2019 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

           Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Nowowiejskiego informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa wyposażenia do różnych pracowni (02/2019/Postaw na LO) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły pytania, na które Zamawiający niniejszym odpowiada.

 

Pytanie:

Prośba o sprecyzowanie szczegółowego opisu zamówienia:

  1. V poz. 16 Program komputerowy do nauki geometrii
  2. V poz. 21 Kompleksowe oprogramowanie umożliwiające poprawianiu kontrastu, powiększanie lub czytanie ekranu
  3. VI poz. 45 Oprogramowanie do konwersji plików i obrazów dla uczniów słabowidzących zalecany dla osób z umiarkowanym ubytkiem widzenia

Odpowiedź:

Ad. 1. Przedmiot zamówienia omówiony szczegółowo z zakresem prac, które można na nim wykonywać. Przeznaczony dla uczniów klas ponadpodstawowych.

Ad. 2. Dotyczy oprogramowania służącego dostosowania parametrów tekstu i wizji do osób słabowidzących posiadających orzeczenia o dostosowaniu tekstu i obrazu do potrzeb edukacyjnych.

Ad. 3. Dotyczy oprogramowania służącego dostosowania parametrów tekstu i wizji do osób słabowidzących posiadających orzeczenia o dostosowaniu tekstu i obrazu do potrzeb edukacyjnych.

       Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin składania ofert wyznaczony na dzień: 22.11.2019 r. pozostaje bez zmian.