Siwz, projekt umowy, zał ,nr 5 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) oraz ogłoszenie o zamówieniu.

01 2020 Postaw na LO Projekt umowy - POBIERZ

01 2020 Opis przedmiotu zamówienia - załacznik nr 5 - POBIERZ

01 2020 Postaw na LO - SIWZ.-1-1 - POBIERZ

01 2020 Ogłoszenie o zamówieniu - POBIERZ