K L A S A   I a (po szkole podstawowej)

Nr

GODZINA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1.   

750 – 835              

----------------  ---------------  ---------------  ---------------- wychowanie fizyczne

2.

840 – 925

 edukacja dla
bezpieczeństwa
 informatyka gr. II  ----------------  matematyka  wychowanie fizyczne

3.

935 – 1020

 język niemiecki chemia  język niemiecki język polski  język polski

4.

1040 - 1125

 fizyka R / geografia  matematyka  biologia  filozofia język polski

5.

1135 - 1220

 zajęcia z wychowawcą  geografia / fizyka R  wychowanie fizyczne religia  matematyka

6.

1230 - 1315

 matematyka  geografia / fizyka  język polski religia  matematyka

7.

1325 - 1410

 język angielski  wiedza
o  społeczeństwie
 historia język angielski język angielski

8.

1415 - 1500

 historia

 język rosyjski

język rosyjski

 język angielski  

9.

1505 - 1550

 

 

 

 

 

 

K L A S A   I b (po szkole podstawowej)

Nr

GODZINA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1. 7.50 - 8.35       edukacja dla 
bezpieczeństwa
 język  angielski matematyka  -----------  ----------

2.

8.40 – 9.25

 matematyka język  angielski matematyka  wychowanie fizyczne  biologia

3.

9.35– 10.20

 historia  historia  język polski  informatyka  wychowanie fizyczne

4.

10.40-11.25

 chemia  zajęcia z wychowawcą  język polski  wiedza
o społeczeństwie
 wychowanie fizyczne

5.

11.35-12.20

 język polski  język niemiecki  filozofia  język polski  matematyka

6.

12.30-13.15

język angielski fizyka  język niemiecki  język angielski  język angielski

7.

13.25-14.10

   geografia  chemia  biologia  religia

8.

14.15-15.00

   język rosyjski  język rosyjski    religia

9.

15.05-15.50

       

 

 

 

K L A S A  I c  (po szkole podstawowej)

Nr

GODZINA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1.

7.50 – 8.35

 ---------- ---------- język polski  język angielski  biologia

2.

8.40 – 9.25

informatyka  ----------- język angielski język angielski  edukacja dla
 bezpieczeństwa

3.

9.35– 10.20

 język polski  zajęcia
z wychowawcą
 fizyka język niemiecki wiedza 
o społeczeństwie

4.

10.40-11.25

 geografia  matematyka  matematyka  wychowanie fizyczne  matematyka

5.

11.35-12.20

język angielski  geografia / historia  język niemiecki  wychowanie fizyczne  język polski

6.

12.30-13.15

 język angielski  geografia  wychowanie fizyczne  chemia język polski

7.

13.25-14.10

wiedza
o społeczeństwie
 filozofia  historia    religia

8.

14.15-15.00

 historia  język rosyjski  język rosyjski    religia

9.

15.05-15.50

 

 

 

 

 

 

K L A S A   I a  (po gimnazjum)

Nr

GODZINA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1.

7.50 – 8.35

 język .niemiecki język .niemiecki ------------- język rosyjski ------------

2.

8.40 – 9.25

 jezyk angielski język polski wiedza 
o społeczeństwie
historia ------------

3.

9.35– 10.20

edukacja dla
bezpieczeństwa
matematyka geografia matematyka język  angielski

4.

10.40-11.25

 język polski  wiedza o
kulturze
 informatyka  fizyka chemia

5.

11.35-12.20

zajęcia z wychowawcą podstawy
przedsiebiorczości
 język  polski podstawy
przedsiębiorczości
 biologia

6.

12.30-13.15

 wychowanie fizyczne  język polski  matematyka język angielski  wychowanie fizyczne

7.

13.25-14.10

 matematyka historia  matematyka  religia wychowanie  fizyczne

8.

14.15-15.00

  język  rosyjski    religia język  polski

9.

15.05-15.50

         

 

K L A S A   I b (po gimnazjum)

Nr

GODZINA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1.

7.50 – 8.35

 język  niemiecki  język niemiecki  wiedza
o  kulturze
język rosyjski w - f

2.

8.40 – 9.25

 chemia / j.angielski R  język polski  fizyka geografia w - f

3.

9.35– 10.20

 matematyka  wiedza
o społeczeństwie
 matematyka  matematyka  zajęcia
z wychowawcą

4.

10.40-11.25

 edukacja dla
bezpieczeństwa
 historia  chemia  podstawy
przedsiębiorczości
 biologia

5.

11.35-12.20

 wiedza
o społeczeństwie
 matematyka  w - f język angielski  język polski

6.

12.30-13.15

 język polski  podstawy
przedsiębiorczości
język  angielski  historia język polski

7.

13.25-14.10

   j.rosyjski / infor.    religia  

8.

14.15-15.00

   informatyka / ------   religia  

9.

15.05-15.50

 

     

 

 

K L A S A   II a

Nr

GODZINA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1.

7.50 – 8.35

 język polski  religia historia
i społeczeństwo
 wychowanie fizyczne  język angielski

2.

8.40 – 9.25

matematyka  historia
i społeczeństwo
 język polski  język polski  j.angielski / j.niemiecki

3.

9.35– 10.20

 j.angielski / w - f w -f / j.angielski   język angielski j.angielski / w - f   matematyka

4.

10.40-11.25

 w -f / j.angielski  j.angielski / w - f matematyka j.angielski / j.niemiecki fizyka / geografia 

5.

11.35-12.20

 fizyka / geografia  matematyka matematyka  j.angielski / j.rosyjski  fizyka / geografia

6.

12.30-13.15

 fizyka /geografia  j.angielski / j.rosyjski feligia  matematyka  zajęcia
z  wychwawcą

7.

13.25-14.10

 język angielski  język angielski  fizyka / geografia matematyka  język polski

8.

14.15-15.00

język angielski    fizyka / geografia    

9.

15.05-15.50

   

 

  

 

 

K L A S A   II b

Nr

GODZINA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1. 7.50 - 8.35 geografia / biologia wychowanie fizyczne geografia / biologia  geografia / biologia   j.angielski / chemia /
j.polski

2.

8.40 – 9.25

geografia / biologia j.niemiecki / w - f geografia / biologia  chemia / j.angielski /
j.polski 
chemia / j.angielski /
j.polski 

3.

9.35– 10.20

 chemia / j.angielski /
j.polski
zajęcia
z wychowawcą
 chemia / wiedza
o społeczeństwie
chemia / wiedza
o społeczeństwie 
 geografia / biologia

4.

10.40-11.25

 matematyka  j.angielski / j.angielski  w - f / j.rosyjski  matematyka  j.angielski / j.angielski

5.

11.35-12.20

 matematyka język polski  j.angielski / j.angielski  język polski j.angielski / j.angielski 

6.

12.30-13.15

   historia
i społeczeństwo
 matematyka  język polski  religia

7.

13.25-14.10

  religia j.niemiecki / w - f  historia
i społeczeństwo
 język polski

8.

14.15-15.00

     wychowanie fizyczne    

9.

15.05-15.50

         

 

K L A S A   III a

Nr

GODZINA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1.

7.50 – 8.35

 ----------------- wychowanie fizyczne  ---------------- wychowanienfizyczne  język niemiecki

2.

8.40 – 9.25

 język polski wychowanie fizyczne        język polski  język rosyjski  matematyka

3.

9.35– 10.20

 geografia / fizyka  język angielski matematyka  język polski  język angielski

4.

10.40-11.25

 matematyka język angielski język angielski  język angielski  zajęcia z wychowawcą     

5.

11.35-12.20

 matematyka język polski  geografia / fizyka  matematyka historia
i społeczeństwo 

6.

12.30-13.15

     geografia / fizyka  język angielski  geografia / fizyka

7.

13.25-14.10

     religia historia
i społeczeństwo     
 geografia / fizyka

8.

14.15-15.00

     religia    

9.     

                                15.05-15.50

         

 

 

K L A S A   III  b

Nr

GODZINA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

   1.     

       7.50 – 8.35          

---------------- zajęcia  z wychowawcą     ----------------          język  polski         język  niemiecki

2.

8.40 – 9.25

język  polski biologia  matematyka  biologia  język  polski

3.

9.35– 10.20

matematyka  język polski  biologia  język  angielski  chemia

4.

10.40-11.25

biologia       język rosyjski  historia
i  społeczeństwo    
            matematyka            matematyka    

5.

11.35-12.20

chemia  biologia chemia  historia
i  społeczeństwo
 chemia

6.

12.30-13.15

 język  angielski          język  angielski        cchemia  wychowanie  fizyczne  język angielski

7.

13.25-14.10

   wychowanie fizyczne        wychowanie  fizyczne  

8.

14.15-15.00

         

9.

15.05-15.50

         

K L A S A   III  c

Nr

GODZINA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1           .   

       7.50 – 8.35    

matematyka  język angielski język rosyjski  matematyka  ---------------------   

2.

8.40 – 9.25

język niemiecki język angielski język rosyjski  matematyka  ---------------------

3.

9.35– 10.20

geografia / historia     język polski  j.angielski / j.polski religia  język polski

4.

10.40-11.25

j.angielski / j.polski   wychowanie fizyczne przyroda / historia
i społeczeństwo
 język polski wiedza
o społeczeństwie

5.

11.35-12.20

j.angielski / j.polski   wychowanie fizyczne geografia / historia przyroda / historia    
i społeczeństwo 
 wychowanie fizyczne    

6.

12.30-13.15

wiedza
o społeczeństwie
 religia geografia / historia   język niemiecki  geografia / historia 

7.

13.25-14.10

język polski    zajęcia z wychowawcą  j.angielski / j.polski geografia / historia 

8.

14.15-15.00

      język  angielski  

9.

15.05-15.50