K L A S A   I a

Nr

GODZINA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1.

750 – 835

język angielski ----- / j.niemiecki w - f informat. / ----- język angielski

2.

840 – 925

edukacja dla
bezpieczeństwa

----- / informat.

j. rosyjski / ----- religia język angielski

3.

935 – 1020

podstawy
przedsiębiorczości
matematyka wiedza
o społeczeństwie
fizyka biologia

4.

1040 - 1125

język polski język polski język polski historia podstawy
przedsiębiorczości

5.

1135 - 1220

wiedza
o kulturze
język polski matematyka język polski matemayka

6.

1230 - 1315

historia w - f matematyka geografia chemia

7.

1325 - 1410

matematyka w - f religia j.rosyjski / -----  

8.

1415 - 1500

 j.niemiecki / -----

 

 

   

9.

1505 - 1550

 

 

 

 

 

 

K L A S A   I b

Nr

GODZINA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1. 7.50 - 8.35 matematyka informatyka/
j.niemiecki
chemia ------------ jezyk polski

2.

8.40 – 9.25

 chemia  w - f  matematyka  język angielski  język polski

3.

9.35– 10.20

 język polski język angielski  j.rosyjski / ----  podstawy
przedsiębiorczości
 godzina
z wychowawcą

4.

10.40-11.25

 historia  religia  podstawy
przedsiębiorczości
 j. rosyjski / -----  fizyka

5.

11.35-12.20

 historia  matematyka  w - f biologia  biologia

6.

12.30-13.15

 wiedza
o kulturze
 język polski  w - f  matematyka  ---- / informatyka

7.

13.25-14.10

 wiedza
o społeczeństwie
   edukacja
dla bezpieczeństwa
religia  

8.

14.15-15.00

 ---- / j.niemiecki      geografia  

9.

15.05-15.50

       

 

 

 

K L A S A  I c

Nr

GODZINA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1.

7.50 – 8.35

 chemia    matematyka  język angielski edukacja  dla
bezpieczeństwa

2.

8.40 – 9.25

 język polski j.ang.R /j.polski R  matematyka  fizyka  w - f

3.

9.35– 10.20

 historia  j.rosyjski / informatyka  język polski  język polski w - f

4.

10.40-11.25

 język angielski język polski  religia  matematyka matematyka

5.

11.35-12.20

 infor. / j.niemiecki  godz. z wychowawcą  podstawy
przedsiębiorczości
 wiedza
o społeczeństwie
 biologia

6.

12.30-13.15

 wiedza
o społeczeństwie
 historia  podstawy
przedsiębiorczości
 wiedza
o kulturze
 religia

7.

13.25-14.10

   język angielski   geografia  

8.

14.15-15.00

   w - f      

9.

15.05-15.50

 

 

 

 

 

 

K L A S A   II a

Nr

GODZINA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1.

7.50 – 8.35

 fizyka w - f / j. angielski   j.ang. / j.rosyjski  język polski j.ang. / j.niem.

2.

8.40 – 9.25

 matematyka j.rosyjski / j.angielski  w -f / j.ang. język polski  matematyka

3.

9.35– 10.20

 matematyka język polski   w -f / j.ang. religia matematyka

4.

10.40-11.25

fizyka / geografia j.ang. / w - f fizyka / geografia  religia  godzina
z wychowawcą

5.

11.35-12.20

 historia
i społeczenstwo
j.ang. / w - f  fizyka / geografia  matematyka  historia
i społeczeństwo

6.

12.30-13.15

---- / język angielski matematyka  fizyka / geografia j.rosyjski / j.ang.  język angielski

7.

13.25-14.10

 język polski   matematyka j.ang. / w - f  

8.

14.15-15.00

 ---- / geografia      j.ang. / j.niemiecki  

9.

15.05-15.50

         

 

K L A S A   II b

Nr

GODZINA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1.

7.50 – 8.35

 w - f chł. / w - f dz. w - f dz. język polski w - f chł.  biologia

2.

8.40 – 9.25

j. ang. / j.niemiecki w - f dz.   język polski w - f chł.  biologia

3.

9.35– 10.20

j. rosyjski / j. angielski  chemia matematyka język polski  historia
i społeczeństwo

4.

10.40-11.25

 chemia chemia j.ang. / j.niem  matematyka  j. ang. / j.niem.

5.

11.35-12.20

 biologia  religia j. niem /j. ang. chemia j. ros./ j.ang.

6.

12.30-13.15

 biologia  język angielski / --- chemia  chemia ------ /j.ang.

7.

13.25-14.10

 godzina
z wychowawcą
 język polski biologia  biologia  

8.

14.15-15.00

       religia  

9.

15.05-15.50

 

     

 

 

K L A S A   II c

Nr

GODZINA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1.

7.50 – 8.35

 w - f  chł.  historia  j.niemiecki / ----  w - f  dz./chł.  język niemiecki

2.

8.40 – 9.25

 ----- / j. angielski  wiedza
o społeczeństwie
 w - f  dz.  w - f  dz./chł.  j. rosyjski / j.ang.

3.

9.35– 10.20

----- / j. angielski język angielski  matematyka  matematyka  j. rosyjski / j.ang.

4.

10.40-11.25

 geografia / historia matematyka  geografia / historia j.angielski / j.polski j. polskii / j.ang. 

5.

11.35-12.20

j.polski / j.angielski język polski  geografia / historia j.rosyjski / j.angielski j. polskii / j.ang. 

6.

12.30-13.15

 język polski religia  geografia / historia  historia i społeczeństwo /
  przyroda
 matematyka

7.

13.25-14.10

 język polski  religia  język polski  wiedza
o społeczeństwie
 matematyka

8.

14.15-15.00

 wiedza
o społeczeństwie
  historia i społeczeństwo /
przyroda
 język niemiecki  

9.

15.05-15.50

 geografia / -----

 

 

  

 

 

K L A S A   III a

Nr

GODZINA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1. 7.50 - 8.35  ---------------- ------------ fizyka ----------- fizyka

2.

8.40 – 9.25

 w - f matematyka  język angielski matematyka  fizyka

3.

9.35– 10.20

w - f w - f  matematyka matematyka  fizyka

4.

10.40-11.25

 matematyka  język angielski  język rosyjski  język polski matematyka

5.

11.35-12.20

 język angielski język angielski język polski  religia język polski

6.

12.30-13.15

 fizyka / geogr.  język polski  historia
i społeczeństwo
religia  matematyka

7.

13.25-14.10

 fizyka / geogr.  godzina
z wychowawcą
 -------  / geografia język angielski  

8.

14.15-15.00

 ------- / geogr.    -------  / geografia  historia
i społeczeństwo
 

9.

15.05-15.50

    -------  / geografia     

 

K L A S A   III b

Nr

GODZINA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1.

7.50 – 8.35

j.niemiecki  biologia  chemia ------ ------

2.

8.40 – 9.25

 w - f  chł./ dz. biologia chemia j.polski  chemia

3.

9.35– 10.20

 w - f  chł./ dz.  w - f  chł./ dz.  j.angielski  j.angielski  chemia

4.

10.40-11.25

j.angielski  matematyka  historia
i społeczeństwo
 chemia  j.polski

5.

11.35-12.20

 j.polski  chemia  j.polski  religia gogzina
z wychowawcą

6.

12.30-13.15

 matematyka    biologia  religia  historia
i społeczeństwo

7.

13.25-14.10

 j.rosyjski      matematyka biologia

8.

14.15-15.00

       biologia  biologia

9.

15.05-15.50

         

 

K L A S A   III c

Nr

GODZINA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1. 7.50-8.35 język niemiecki  zajęcia
z wychowawcą
 wiedza
o społeczeństwie
------- w-f chł./ j.ang.dz.

2.

8.40 – 9.25

 język polski  język polski  wiedza
o społeczeństwie
 matematyka j.polski / j.angielski

3.

9.35– 10.20

język polski Język polski język angielski  j.ang. chł./ w - f dz.  j.polski / j.angielski

4.

10.40-11.25

jęęzyk rosyjski wiedza
o społeczeństwie 
w-f dz./ j.ang.chł.  j.ang. chł./ w - f dz.  j.polski / j.angielski

5.

11.35-12.20

przyroda / H i S matematyka  religia  w-f chł./ j.ang.dz. matematyka

6.

12.30-13.15

historia / geografia    religia  w-f chł./ j.ang.dz. przyroda / H i S

7.

13.25-14.10

historia / geografia    historia / geografia  historia  język polski

8.

14.15-15.00

historia / geografia     historia / geografia    

9.

15.05-15.50

     historia / geografia