K L A S A   I a

Nr

GODZINA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1.

750 – 835

 mstematyka  ---- / j.rosyjski podstawy
przedsiębiorczości
 fizyka matematka

2.

840 – 925

 j.niemiecki / -----  matematka  edukacja dla
bezpieczeństwa
 infor. / j.angielski godzina z 
wychowawcą

3.

935 – 1020

 historia j.polski  matematyka  podstawy
przedsiębiorczości
 j.angielski / infor.

4.

1040 - 1125

 w - f / j.angielski  j.angielski / w - f religia religia j.angielski / infor.

5.

1135 - 1220

w - f / j.angielski   geografia  wiedza o
społeczeństwie
w - f / j.angielski  biologia

6.

1230 - 1315

 chemia  wiedza
o kulturze
język polski matematka historia 

7.

1325 - 1410

   biologia    język polski  

8.

1415 - 1500

 

 

 

   

9.

1505 - 1550

 

 

 

 

 

 

K L A S A   I b

Nr

GODZINA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1. 7.50 - 8.35  j.angielski  podst./rozsz. fizyka  edukacja  dla
 bezpieczeństwa
godzina z 
wychowawcą
 j.niemiecki / w - f

2.

8.40 – 9.25

 wiedza o kulturze chemia  matematyka  przedsiębiorczość  j.niemiecki / w - f

3.

9.35– 10.20

 geografia matematka język polski  w- f / j.rosyjski  chemia / j.angielski

4.

10.40-11.25

 matematyka  język polski informatyka / j.rosyjski  w- f / j.rosyjski  język polski

5.

11.35-12.20

historia  biologia / wiedza
o społeczeństwie
 język angielski podst. język polski przedsiębiorczość

6.

12.30-13.15

   religia  wiedza  o
społeczeństwie
 język niemiecki  biologia

7.

13.25-14.10

  historia  w - f (grupa niemiecka) religia matematyka

8.

14.15-15.00

         

9.

15.05-15.50

       

 

 

 

K L A S A  II a

Nr

GODZINA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1.

7.50 – 8.35

język  niemiecki ---------------- język  rosyjski matematyka -----------------

2.

8.40 – 9.25

matematyka fizyka / geografia język  rosyjski matematyka matematyka 

3.

9.35– 10.20

w - f fizyka / geografia w - f język polski matematyka

4.

10.40-11.25

język angielski język  angielski w - f fizyka / geografia fizyka / geografia

5.

11.35-12.20

fizyka / geografia język  angielski język polski historia 
i społeczeństwo
język  angielski

6.

12.30-13.15

fizyka / geografia matematyka język polski język polski język  rosyjski

7.

13.25-14.10

historia 
i społeczeństwo
matematyka język  angielski język  niemiecki religia

8.

14.15-15.00

  godzina
z  wychowawcą
język  angielski   język  niemiecki  religia

9.

15.05-15.50

 

 

 

 

 

 

K L A S A   II b

Nr

GODZINA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1.

7.50 – 8.35

 j.niemiecki / ----  chemia religia  w - f  ------

2.

8.40 – 9.25

 jezyk polski  w - f język angielski  w - f język angielski

3.

9.35– 10.20

 matematyka  jezyk angielski  j.rosyjski / ----  biologia j.rosyjski / ----

4.

10.40-11.25

 chemia  historia
i społeczeństwo
 historia
i społeczeństwo
 chemia chemia

5.

11.35-12.20

chemia  matematyka  religia j.rosyjski / ----  język polski

6.

12.30-13.15

 biologia  język polski  chemia język polski  matematyka

7.

13.25-14.10

 biologia język polski  chemia  j.niemiecki / ---- biologia

8.

14.15-15.00

  biologia  biologia  j.niemiecki / ----  

9.

15.05-15.50

         

 

K L A S A   II c

Nr

GODZINA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1.

7.50 – 8.35

         

2.

8.40 – 9.25

         

3.

9.35– 10.20

         

4.

10.40-11.25

         

5.

11.35-12.20

         

6.

12.30-13.15

         

7.

13.25-14.10

         

8.

14.15-15.00

         

9.

15.05-15.50

 

     

 

 

K L A S A   III a

Nr

GODZINA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1.

7.50 – 8.35

---------- matematyka język polski język polski historia 
i społeczeństwo

2.

8.40 – 9.25

----------- język polski religia język polski fizyka / geografia

3.

9.35– 10.20

-----  / j. rosyjski godzina
z wychowawcą
fizyka / geografia matematyka fizyka / geografia

4.

10.40-11.25

fizyka / geografia fizyka / geografia matematyka matematyka matematyka

5.

11.35-12.20

matematyka j. angielski / w - f matematyka fizyka / geografia  w - f

6.

12.30-13.15

historia 
i społeczeństwo
 j. angielski / w - f  j.angielski / -----  w - f  dz /chł.  

7.

13.25-14.10

----- /j.angielski religia  j.angielski / -----  w - f  dz /chł.  

8.

14.15-15.00

----- / j.angielski        

9.

15.05-15.50

   

 

  

 

 

K L A S A   III b

Nr

GODZINA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1. 7.50 - 8.35   j.angielski / ---  j.angielski / ----   chemia

2.

8.40 – 9.25

 J.angielski / ---- j.angielski / j.niem. język polski biologia  chemia

3.

9.35– 10.20

chemia  chemia religia  biologia  godzina
z wychowawcą

4.

10.40-11.25

 historia
i społeczeństo
matematyka biologia  religia  j.angielski / j.ros.

5.

11.35-12.20

język polski język polski  bilogia język polski matematyka

6.

12.30-13.15

matematyka  biologia  --- / j.angielski  chemia historia
i społeczeństwo

7.

13.25-14.10

chemia w - f  chłopcy     chemia  w - f dziewczęta

8.

14.15-15.00

w - f  chłopcy  w - f  chłopcy   matematyka  w - f dziewczęta

9.

15.05-15.50

       w - f dziewczęta  

 

K L A S A   III c

Nr

GODZINA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1.

7.50 – 8.35

         

2.

8.40 – 9.25

         

3.

9.35– 10.20

         

4.

10.40-11.25

         

5.

11.35-12.20

         

6.

12.30-13.15

         

7.

13.25-14.10

         

8.

14.15-15.00

         

9.

15.05-15.50