Kalendarium  roku  szkolnego  2018/2019

   04.09.2017

   Uroczyste  rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019

   22.12.2018 – 31.12.2018

   Zimowa  przerwa świąteczna.

   21.01.2019 – 03.02.2019

   Ferie  zimowe.

   18.04.2019 – 23.04.2019

   Wiosenna  przerwa  świąteczna.

   26.04.2019

   Zakończenie zajęć w klasach  III.

   06.05.2019 – 25.05.2019

   Przeprowadzenie  egzaminu  maturalnego.

   21.06.2019

   Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych w klasach  I-II.

Dodatkowe  dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

   02.11.2018

  (piątek) po Wszystkich  Świętych

   2.05.2019

   czwartek (Święto  Flagi)

   06 - 08.05.2019

   I-II klasy ze względu na egzamin maturalny z matematyki,  języka  polskiego i  języków  obcych

  

 

Zebrania z rodzicami i konsultacje z nauczycielami

   20.09.2018

   Spotkanie z dyrektorem i gronem pedagogicznym – wszystkie    klasy.

   15.11.2018

   Zebrania i konsultacje – wszystkie  klasy.

   13.12.2018

   Konsultacje – poinformowanie o przewidywanych ocenach  ze wszystkich przedmiotów

   17.01.2019

   Zebrania semestralne i konsultacje – wszystkie  klasy.

   14.03.2019

   Konsultacje - wszystkie  klasy.

   16.05.2019

   Zebrania i konsultacje


             ZEBRANIA  Z  RODZICAMI - godzina  16.30               KONSULTACJE  Z  NAUCZYCIELAMI -godzina 17.00 - 18.00