Kalendarium  roku  szkolnego  2019/2020

   02.09.2019

   Uroczyste  rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/2020

   23.12.2019 – 31.12.2019

   Zimowa  przerwa świąteczna.

   20.01.2020 – 02.02.2020

   Ferie  zimowe.

   09.04.2020 – 14.04.2020

   Wiosenna  przerwa  świąteczna.

   24.04.2020

   Zakończenie zajęć w klasach  III.

   04.05.2020 – 22.05.2020

   Przeprowadzenie  egzaminu  maturalnego.

   26.06.2020

   Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych w klasach  I-II.

Dodatkowe  dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

   04 -06.05.2020

  klasy I i II ze względu na egzamin maturalny z matematyki, języka polskiego i języków   obcych

   12.06.2020

  piątek,   po święcie  Bozego Ciała

  

 

Zebrania z rodzicami i konsultacje z nauczycielami

   12.09.2019

   Spotkanie z dyrektorem i gronem pedagogicznym – wszystkie    klasy.

   05.11.2019

   Zebrania i konsultacje – wszystkie  klasy.

   10.12.2019

   Konsultacje – poinformowanie o przewidywanych ocenach  ze wszystkich przedmiotów

   14.01.2020

   Zebrania semestralne i konsultacje – wszystkie  klasy.

   24.03.2020

   Konsultacje - wszystkie  klasy.

   19.05.2020

   Zebrania i konsultacje


             ZEBRANIA  Z  RODZICAMI - godzina  16.30               KONSULTACJE  Z  NAUCZYCIELAMI -godzina 17.00 - 18.00