ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY

                                 KALENDARIUM ROK SZKOLNY 2020/2021

 

01.09.2020 r.

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

23.12.2020 r. - 31.12.2020 r.

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

25.01.2021 r. - 07.02.2021 r.

FERIE ZIMOWE

01.04.2021 r.- 06.04.2021 r.

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

30.04.2021 r.

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ W KLASACH III

04.05.2021 r.- 20.05.2021 r.

PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO
W CZĘŚCI PISEMNEJ I USTNEJ

25.06.2021 r.

ZAKOŃCZENIE ROCZNYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZYCH:

04 – 06.05.2021 r. – I-II KLASY ZE WZGLĘDU NA EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI, JĘZYKA POLSKIEGO
                                       I JĘZYKÓW OBCYCH

04.06.2021 r. – PIĄTEK PO ŚWIĘCIE BOŻEGO CIAŁA

 

ZEBRANIA RODZICÓW – GODZ. 16.30                   KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI – GODZ. 17.00 – 18.00:

29.09.2020 r. – ZEBRANIA KL. I – III
17.11.2020 r. – ZEBRANIA I KONSULTACJE
08.12.2020 r. – KONSULTACJE
19.01.2021 r. – ZEBRANIA ŚRÓDROCZNE I KONSULTACJE
23.03.2021 r. – KONSULTACJE
18.05.2021 r. – ZEBRANIA I KONSULTACJE