Kalendarium  roku  szkolnego  2017/2018

   04.09.2017

   Uroczyste  rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018.

   23.12.2017 – 31.12.2017

   Zimowa  przerwa świąteczna.

   22.01.2018 – 04.02.2018

   Ferie  zimowe.

   29.03.2018 – 03.04.2018

   Wiosenna  przerwa  świąteczna.

   27.04.2018

   Zakończenie zajęć w klasach  III.

   04.05.2018 – 29.05.2018

   Przeprowadzenie  egzaminu  maturalnego.

   22.06.2018

   Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych w klasach  I-II.

Dodatkowe  dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

   30.04.2018

   poniedziałek przed Świetem Pracy - klasy  I, II i III

   2.05.2018

   środa (Święto  Flagi)

   04.05.2018

   I-II klasy ze względu na egzamin maturalny z języka  polskiego

   07-08.05.2018

  I-II klasy ze względu na egzamin maturalny z matematyki i języka obcego

   01.06.2018

   piątek, po Świecie Bożego Ciała

Zebrania z rodzicami i konsultacje z nauczycielami

   21.09.2017

   Spotkanie z dyrektorem i gronem pedagogicznym – wszystkie    klasy.

   16.11.2017

   Zebrania i konsultacje – wszystkie  klasy.

   14.12.2017

   Konsultacje – poinformowanie o przewidywanych ocenach  ze wszystkich przedmiotów

   18.01.2018

   Zebrania semestralne i konsultacje – wszystkie  klasy.

   15.03.2018

   Konsultacje - wszystkie  klasy.

   17.05.2018

   Zebrania i konsultacje - poinformowanie  o  przewidywanych    ocenach ze wszystkich
   przedmiotów


             ZEBRANIA  Z  RODZICAMI - godzina  16.30               KONSULTACJE  Z  NAUCZYCIELAMI -godzina 17.00 - 18.00