196

 

ROK  SZKOLNY  2017 / 2018

DYREKTOR  SZKOŁY

mgr  Jolanta  Ryczaj  

 

GRONO  PEDAGOGICZNE 

 RELIGIA

  ksiądz  Andrzej  Semerak

 JĘZYK  POLSKI

 mgr  Kinga  Macura
 mgr  Małgorzata  Chuk

 JĘZYK  ANGIELSKI

 mgr  Jacek  Biedawski
 mgr  Adam  Kowalewski
 mgr  Ewa  Kula

 JĘZYK  NIEMIECKI

 mgr  Ewa  Szprenger

JĘZYK  ROSYJSKI

mgr  Ewa  Szprenger

JĘZYK  UKRAIŃSKI

mgr  Mirosława  Szulhan

 MATEMATYKA

 mgr  Arkadiusz  Kurowski
 mgr  Grzegorz  Janicki

 HISTORIA

 mgr  Karolina  Ciesielska
 mgr  Beata  Slipiko
 mgr  Małgorzata  Chuk

HISTORIA  I  SPOŁECZEŃSTWO

  mgr  Rafał  Rekowski
  mgr  Karolina  Ciesielska
  mgr  Beata Slipiko

 FIZYKA

 mgr  Wanda  Pieciukiewicz

 GEOGRAFIA

 mgr Grzegorz  Cygan
 mgr Janina  Mazuś

 CHEMIA

 mgr  Jolanta  Żywiczka

 BIOLOGIA

 mgr  Katarzyna  Miszczyńska
 mgr  Agnieszka  Biedawska

 EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

 mgr  Seweryn  Gutowski

 PRZYRODA

 mgr  Katarzyna  Miszczyńska
 mgr  Jolanta  Żywiczka
 mgr  Janina  Mazuś
 mgr  Wanda  Pieciukiewicz

 INFORMATYKA

 mgr  Wanda  Pieciukiewicz

 WIEDZA  O  SPOŁECZEŃSTWIE

 mgr  Rafał  Rekowski 

 WIEDZA  O  KULTURZE

 mgr  Jolanta  Ryczaj

 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 mgr  Jolanta  Żywiczka 

 WYCHOWANIE  FIZYCZNE

 mgr  Paweł  Karpowicz
 mgr  Agnieszka  Grelewicz

 PEDAGOG  SZKOLNY

 mgr  Jolanta  Ryczaj

 BIBLIOTEKARZ

 mgr  Karolina  Ciesielska