W ramach akcji Czytaj PL organizatorzy oferują dostęp do bezpłatnych  e-booków i audiobooków popularnych autorów m.in. Dominiki Słowik, Mariusza Szczygła, Jakuba Małeckiego, Mikołaja Łozińskiego i Remigiusza Mroza. 

Czytaj więcej: Akcja Czytaj PL 

 

     STATUT - pobierz

     ZMIANY  W  STATUCIE - pobierz

Powiat Braniewski realizuje projekt pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Czytaj więcej: Projekt:  Zdalna  Szkoła

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały dokument zawierający wytyczne w sprawie organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.

Czytaj więcej: Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS