Powiat Braniewski realizuje projekt pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Czytaj więcej: Projekt:  Zdalna  Szkoła

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały dokument zawierający wytyczne w sprawie organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.

Czytaj więcej: Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS

Telefon Zaufania

17 stycznia 2020r. odbyła się coroczna feliksjada poświęcona patronowi naszej szkoły. W konkursie o najwyższe miejsce walczyły klasy pierwsze, które wykazały się ogromną wiedzą, przygotowaniem oraz kreatywnością.

Czytaj więcej: Feliksjada 2020