Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

 

LICEUM   OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
4 - letnie  po szkole podstawowej - rok szkolny  2021 / 2022

PROFILE KSZTAŁCENIA

JĘZYKI OBCE

LICZBA  ODDZIAŁÓW

LICZBA MIEJSC

WOLNE  MIEJSCA

MATEMATYCZNY

Rozszerzenie: matematyka, geografia, język angielski

W ramach lekcji zajęcia z ekonomii, przedsiębiorczości i bankowości we współpracy z PKO Bank Polski oraz
z fizyki i astronomii we współpracy  z  pracownikami naukowymi Planetarium Olsztyńskiego.

Język 1: angielski

Język 2:
niemiecki lub rosyjski

1

30

 

BIOLOGICZNO - CHEMICZNY

Rozszerzenie: biologia i chemia

W ramach lekcji zajęcia w laboratoriach Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego i lokalnych instytucji oraz wykłady w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w ramach programu „Młodzieżowe Spotkania z Medycyną".

Język 1: angielski

Język 2:
niemiecki lub rosyjski

1

30

 

HUMANISTYCZNY


Rozszerzenie: geografia,  język angielski, język polski z elementami psychologii i prawa.

Dla osób zainteresowanych przedmiotem wiedza o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym oferujemy zajęcia dodatkowe przygotowujące do matury.

W ramach lekcji zajęcia z psychologami Uniwersytetu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej  w Sopocie oraz udział w rozprawach sądowych, międzynarodowa wymiana młodzieży, warsztaty i konkursy językowe we współpracy z pracownikami naukowymi PWSZ w Elblągu.

Język 1:
angielski

Język 2:
niemiecki lub rosyjski

1

30

 

Szkoła oferuje dodatkowo:

  • język ukraiński,
  • koła (przedmiotowe, sportowe, artystyczne),
  • zajęcia wyrównawcze ze wszystkich przedmiotów,
  • wykłady, targi szkół wyższych, warsztaty na wyższych uczelniach (Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Politechnika Gdańska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, Uniwersytet Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny),
  • Szkolny Wolontariat (Młodzieżowa Grupa Wsparcia ENTER,  Szkolne Koło Caritas, Szlachetna paczka, korepetytor uczniowski),
  • zajęcia z Młodzieżowym Doradcą (spotkania z absolwentami studiującymi na uczelniach wyższych),
  • edukacja kulturalna (teatr, muzea, galerie, biblioteki, centra kultury),
  • opieka pielęgniarki, psychologa, pedagoga, stomatologa,
  • zajęcia profilaktyczne,
  • wycieczki, zielone szkoły.

Jesteś  ambitny i pracowity. Masz szerokie zainteresowania.

Chcesz  uczyć się w niewielkiej, bezpiecznej szkole, która da Ci dobry start w przyszłość. 

Wybierz Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie !

  

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na  rok  szkolny  2021/22 do klas pierwszych    

Komunikat MEN

L.p.

 Rodzaj czynności

Terminy
w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy
w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)

od 17 maja 2021r.
do 21 czerwca 2021r.
do godz. 15.00

od 03 sierpnia 2021r.
do 05 sierpnia 2021r.

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

od 25 czerwca 2021r.
do 14 lipca 2021r.
do godz. 15.00

 

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 14 lipca  2021r.

do 05 sierpnia 2021r.

 4.

 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych.

22 lipca 2021r.

16 sierpnia 2021r.

5.

 Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału  świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

od  23  lipca 2021r.
do 30 lipca 2021r.
do godz. 15.00

od 17 sierpnia 2021r.
do 20 sierpnia 202 r.
do godz. 15.00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

02 sierpnia 2021r.
do godz. 14.00

23 sierpnia 2021r.

7. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. 02 sierpnia 2021r. 23 sierpnia 2021r.

W związku ze stanem epidemii lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych podana będzie do publicznej wiadomości także na stronie internetowej szkoły.

W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII WSKAZANE JEST PRZESYŁANIE DOKUMENTÓW DROGĄ E-MAILOWĄ NA ADRES: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   

DODATKOWE INFORMACJE POD NR. TEL. 55 243 23 62

Wniosek o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego w r. szk. 2021-2022 - POBIERZ (PDF)

Wniosek o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego w r. szk. 2021-2022 - POBIERZ (WORD)

Oświadczenie woli w sprawie uczestnictwa w lekcjach religii - POBIERZ

Oświadczenie o rezygnacji z zajęć wychowania do życia w rodzinie - POBIERZ

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI na r. szk. 2021-2022 - POBIERZ