Akcja BohaterON - przygotowanie kartek dla Powstańców.

Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wzięli udział w ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej „BohaterON”, której celem jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego.

Tym razem do akcji włączyły się klasy IA i IB oraz klasa II. Uczniowie pod opieką Pani K. Ciesielskiej przeprowadzili działania w ramach akcji BohaterON. W ramach tego projektu uczniowie uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych dotyczących Powstania Warszawskiego oraz przygotowali kartki z życzeniami, które zostaną wysłane do powstańców.