Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE   (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016 : L.119/1),  (dalej : RODO):

informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest : Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Nowowiejskiego, ul. Sikorskiego 15, 14-500  Braniewo  reprezentowane przez Dyrektora Szkoły.  Z administratorem można skontaktować się listownie lub pocztą elektroniczną na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Aministrator przetwarza dane osobowe w prawnie uzasadnionych celach na podstawie przepisów RODO (Art. 6 ust. 1, Art. 9 ust. 2)oraz innych przepisów, z których wynikają zadania realizowane przez placówkę oświatową.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz te, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych.

Państwa dane będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.

Mają Państwo prawo :

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądania od administratora ich sprostowania,  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli     przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

Podanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych jest dobrowolne.

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profillowaniu.