RADA RODZICÓW

CZŁONKOWIE RADY RODZICÓW

przewodnicząca   Jolanta Tulisow 
wiceprzewodnicząca   Katarzyna Gursztyn
skarbnik   Piotr Siwy
protokolant   Katarzyna Chmielnicka
    Edyta Grabowiecka
    Katarzyna Panasiuk
    Urszula Mazurek
    Katarzyna Sikut