Rada Rodziców:

  • Przewodniczący Jolanta Tulisow
  • Zastępca Katarzyna Gursztyn
  • Skarbnik Małgorzata Buk

Komisja rewizyjna:

  • Maciej Kuszilek
  • Katarzyna Sikut
  • Urszula Mazurek
  • Katarzyna Panasiuk

Protokolant:

  • Katarzyna Chmielnicka