ROK  SZKOLNY  2021 / 2022

DYREKTOR  SZKOŁY
Jolanta  Ryczaj


GRONO  PEDAGOGICZNE
 

 RELIGIA  rzymskokatolicka
 RELIGIA  greckokatolicka

 ksiądz Grzegorz Oleksik
 ksiądz Artur Masłej

 JĘZYK POLSKI

 Kinga Macura
 Małgorzata Chuk

 JĘZYK  ANGIELSKI

 Jacek Biedawski
 Adam Kowalewski

 JĘZYK NIEMIECKI

 Ewa Szprenger

 JĘZYK ROSYJSKI

 Ewa Szprenger

 JĘZYK UKRAIŃSKI

 Mirosława Szulhan

 MATEMATYKA

 Arkadiusz Kurowski
 Grzegorz Janicki

 HISTORIA

 Karolina Ciesielska
 Małgorzata Chuk

 HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

 Małgorzata Chuk

 FIZYKA

 Wanda Pieciukiewicz

 GEOGRAFIA

 Małgorzata Roguszewska 
 Marcin Filipek
 Mateusz Prusinowski

 CHEMIA

 Jolanta Żywiczka

 BIOLOGIA

 Katarzyna Miszczyńska

 EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

 Seweryn Gutowski

 INFORMATYKA

 Wanda Pieciukiewicz

 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

 Joanna Pruńska - Dylewska

 PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 Jolanta Żywiczka

 WYCHOWANIE FIZYCZNE

 Paweł Karpowicz
 Agnieszka Grelewicz

 PEDAGOG SZKOLNY

 Katarzyna Miszczyńska

 BIBLIOTEKARZ

 Karolina Ciesielska