ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY 2022/2023

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO – KALENDARIUM

01.09.2022 r.

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

23.12.2022 - 31.12.2022

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

23.01.2023 -  05.02.2023

FERIE ZIMOWE

06.04.2023 - 11.04.2023

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

28.04.2023

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ W KLASACH IV

04.05.2023 - 23.05.2023

PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO W CZĘŚCI  PISEMNEJ I USTNEJ

23.06.2023 r.

ZAKOŃCZENIE ROCZNYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZYCH

 • 31.10.2022 r. (poniedziałek)
 • 02.05.2023 r. (wtorek)
 • 4.05., 5.05., 8.05. 2023 r. – (czwartek, piątek, poniedziałek) – egzamin dojrzałości z j. polskiego, matematyki, j. angielskiego
 • 9.06. 2023 r. (piątek po Bożym Ciele)

ZEBRANIA RODZICÓW – GODZ. 16.30

 • 20.09.2022 r.
 • 13.12.2022 r.  (informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną na koniec semestru)
 • 17.01.2023 r. (zebranie podsumowujące I semestr roku szkolnego 2022/2023)
 • 21.03.2023 r. (klasy IV)
 • 23.05.2023 r. (klasy I – III)

 KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI – GODZ. 17.00 – 18.00

 • 19.10.2022 r.
 • 22.11.2022 r.
 • 28.03.2023 r.
 • 25.04.2023 r.