ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY 2021/2022
ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO – KALENDARIUM

01.09.2021 r.

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

23.12.2021 r. - 31.12.2021 r.

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

24.01.2022 r. - 06.02.2022 r.

FERIE ZIMOWE

14.04.2022 r.-  19.04.2022 r.

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

29.04.2022 r.

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ W KLASACH III po gimnazjum

04.05.2022 r.- 20.05.2022 r.

PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO

24.06.2022 r.

ZAKOŃCZENIE ROCZNYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZYCH:

12.11.2021r.(PIĄTEK PO ŚWIĘCIE NIEPODLEGŁOŚCI)
07.01.2022r.(PIĄTEK PO ŚWIĘCIE TRZECH KRÓLI)
02.05.2022r
.(PONIEDZIAŁEK PRZED ŚWIĘTEM KONSTYTUCJI 3 MAJA)
04 – 06.05.2022 r. – kl.  I-II-III ZE WZGLĘDU NA EGZAMIN MATURALNY
17.06.2022r.(PIĄTEK PO ŚWIĘCIE BOŻEGO CIAŁA)

ZEBRANIA RODZICÓW – GODZ. 16.30,   KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI – GODZ. 17.00 – 18.00:

21.09.2021 r. – ZEBRANIA KL. I – III 
16.11.2021 r. – ZEBRANIA I KONSULTACJE
07.12.2021 r. – KONSULTACJE
15.02.2022 r. – ZEBRANIA ŚRÓDROCZNE I KONSULTACJE
22.03.2022 r. – KONSULTACJE
24.05.2022 r. – ZEBRANIA I KONSULTACJE

KLASYFIKACYJNE POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ – GODZ. 15.15

do 20.12.2021 r. – wystawienie ocen przewidywanych    
do 17.01.2022 r. – wystawienie ocen śródrocznych 
18.01.2022 r. –      ŚRÓDROCZNE KLASYFIKACYJNE POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ KL. I – III
do 04.04.2022 r
. – wystawienie przewidywanych ocen końcowych kl. III po G
do 25.04.2022 r. – wystawienie ocen końcowych kl. III po G
26.04.2022 r.       -  POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ - KLASYFIKACJA KOŃCOWA KL. III po G
do 23.05.2022 r
. – wystawienie przewidywanych ocen rocznych
do 13.06.2022 r. – wystawienie ocen rocznych 
14.06.2022r.        – ROCZNE KLASYFIKACYJNE POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ KL. I – III po SP