ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY

KALENDARIUM ROK SZKOLNY 2020/2021

01.09.2020

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

23.12.2020 - 31.12.2020

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

25.01.2021 - 07.02.2021

FERIE ZIMOWE

01.04.2021 - 06.04.2021

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

30.04.2021

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ W KLASACH III

04.05.2021 - 20.05.2021

PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO W CZĘŚCI PISEMNEJ I USTNEJ

25.06.2021

ZAKOŃCZENIE ROCZNYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZYCH:

04-06.05.2021 r. – I-II KLASY ZE WZGLĘDU NA EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI, JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKÓW OBCYCH
04.06.2021 r. – PIĄTEK PO ŚWIĘCIE BOŻEGO CIAŁA

ZEBRANIA RODZICÓW – GODZ. 16.30                  

KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI – GODZ. 17.00 – 18.00

29.09.2020 r. – ZEBRANIA KL. I – III
17.11.2020 r. – ZEBRANIA I KONSULTACJE
08.12.2020 r. – KONSULTACJE
19.01.2021 r. – ZEBRANIA ŚRÓDROCZNE I KONSULTACJE
23.03.2021 r. – KONSULTACJE
18.05.2021 r. – ZEBRANIA I KONSULTACJE