Godziny urzędowania dyrektora w sprawie skarg i wnioskówdyrektor 

Dyrektor przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w każdy czwartek,  w godzinach:  9:00 - 16:00 lub  w  terminie  ustalonym  telefonicznie.