Godziny urzędowania dyrektora w sprawie skarg i wniosków


 

Małgorzata Roguszewska

Dyrektor przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w terminie ustalonym telefonicznie.