Samorząd Uczniowski:

  • Przewodniczący: Przemysław Sołowiej
  • Zastępca: Aleksandra Kołodziejska              
  • Magdalena Rudź
  • Joanna Gursztyn
  • Michał Orłowski
  • Katarzyna Pocałujko
  • Monika Sobieska
  • Małgorzata Śwital

Opiekę nad dzałalnością sprawuje Pani Ewa Szprenger