SAMORZĄD SZKOLNY

CZŁONKOWIE  SAMORZĄDU  SZKOLNEGO

2020/2021

  1SU

przewodniczący samorządu   Przemysław Sołowiej 
zastępca I   Aleksandra Kołodziejska
zastępca II   Piotr Mazurek
skarbnik I
  Małgorzata Śwital
skarbnik II   Katarzyna Pocałujko
sekretarz   Monika Sobieska

opiekę  nad działalnością  Samorządu  Uczniowskiego sprawuje
mgr  Ewa  Szprenger