Rzeczpospolita utracona. …”

Dnia 19.09.2022r. uczniowie z klasy I D pod opieką Pani K. Ciesielskiej wzięli udział w wykładzie Bartosza Januszewskiego pracownika Biura Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku pt. „Rzeczpospolita utracona. Straty kultury polskiej w okresie II wojny światowej” w MBP w Braniewie.

1

2

3

4