czytelnictwa1

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Powiat Braniewski otrzymał dotację celową ze środków budżetu państwa na zakup książek będących nowościami wydawniczymi            i niebędących podręcznikami, zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i na realizację działań promujących czytelnictwo.

Wsparcie finansowe w 2023 roku otrzymały poniższe szkoły:

1.     Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie
Kwota dotacji wynosi: 12 000 zł
Kwota finansowego wkładu własnego wynosi: 3 000 zł
Łączna kwota wynosi: 15 000 zł

2.     Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Braniewie
Kwota dotacji wynosi: 3 000 zł
Kwota finansowego wkładu własnego wynosi: 750 zł
Łączna kwota wynosi: 3 750 zł

3.     Technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie
Kwota dotacji wynosi: 12 000 zł
Kwota finansowego wkładu własnego wynosi: 3 000 zł
Łączna kwota wynosi: 15 000 zł

Całkowita wartość dotacji wynosi: 27 000 zł.
Całkowita wartość zadania wynosi: 33 750 zł.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem wieloletnim uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako koordynatora prac w zakresie Priorytetu 3.

Informacje pochodzą ze strony: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – Powiat Braniewski (powiat-braniewo.pl)