Zmiana terminu składania ofert w przetargu na roboty budowlane II termin.

Ogłoszenie o zmianie terminu - POBIERZ
Zmiana terminu składania ofert - POBIERZ