Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane, remont pomieszczenia auli w Liceum Ogólnokształcącym im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie

 

Ogłoszenie - POBIERZ
Specyfikacja warunków - POBIERZ
Projekt umowy - POBIERZ
Skan 1 - POBIERZ
Skan 2 - POBIERZ
Skan 3 - POBIERZ
Skan 4 - POBIERZ