Realizacja projektu z Funduszy Europejskich w Liceum Ogólnokształcącym im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie
pn. Postaw na LO – nowoczesna baza edukacyjna – dostęp do wysokiej jakości usług publicznych

Projekt ma na celu poprawę warunków edukacji ogólnokształcącej wspierającej umiejętności kluczowe uczniów poprzez zakup wyposażenia do pracowni chemicznej, fizycznej, biologicznej, matematycznej, geograficznej i językowej, montaż parkietu w sali treningowej oraz remont podłogi sali gimnastycznej w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie, w tym zakup niezbędnego sprzętu, na który składają się:

-sprzęty multimedialne (komputery, laptopy, projektory, programy komputerowe, tablice interaktywne, tablety),
-wyposażenie tematyczne dla każdej z pracowni (np. bryły, kalkulatory, mapy, globusy, mikroskop, preparaty mikroskopowe, szkielety i modele biologiczne, odczynniki laboratoryjne, waga elektroniczna),
-dodatkowe wyposażenie sal, stoły, krzesła, biurka, szafy, tablice.

Wartość projektu 263 610,16 zł. Dofinansowanie projektu 224 068,64 zł.

Efektem realizacji projektu będzie poprawa zdawalności egzaminów w przedmiotach matematyczno-przyrodniczych.

tablica

sala chemii

biologia

sala fizyki

sala geografii

sala j ang

sala matematyki

sala treningowa

sala zdjecie

biologia