PO PRZYJĘCIU DO SZKOŁY NALEŻY DOSTARCZYĆ:

Oświadczenie woli w sprawie uczestnictwa w lekcjach religii - POBIERZ
Oświadczenie o rezygnacji z zajęć wychowania do życia w rodzinie - POBIERZ
Zgoda na objęcie ucznia opieką profilaktyczną - POBIERZ
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku ucznia - POBIERZ

KONSULTACJE NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 (każdy pierwszy tydzień miesiąca)

Lp.

Nazwisko i imię/przedmiot

Dzień i godzina

1.

Biedawski Jacek/ język angielski

poniedziałek 12.30 – 13.15

2.

Chuk Małgorzata/język polski/historia/historia i społeczeństwo

poniedziałek 11.35 – 12.20

3.

Ciesielska Karolina/historia/biblioteka

poniedziałek 7.45 – 8.30

4.

Gutowski Seweryn/edukacja dla bezpieczeństwa

czwartek 10.20 – 11.05

5.

Janicki Grzegorz/matematyka

wtorek 10.30 – 11.15

6.

Karpowicz Paweł/wychowanie fizyczne

wtorek 9.35 – 10.20

7.

Kowalewski Adam/ język angielski

wtorek 12.30 – 13.15

8.

Kurowski Arkadiusz/matematyka

piątek 8.40 – 9.25

9.

Macura Kinga/język polski

czwartek 9.45 – 10.20

10.

Miszczyńska Katarzyna/biologia/pedagog/doradca zawodowy

wtorek 13.25 – 14.10

11.

Oleksik Grzegorz/filozofia/religia

środa 10.40 – 11.25

12.

Pieciukiewicz Wanda/fizyka/informatyka

środa 12.30 – 13.15

13.

Pruńska – Dylewska Joanna/wiedza o społeczeństwie

wtorek 10.20 – 11.05

14.

Szprenger Ewa/język niemiecki/język rosyjski

piątek 10.40 – 11.25

15.

Żywiczka Jolanta/chemia/podstawy przedsiębiorczości

środa 11.35 – 12.20

 W przypadku potrzeby kontaktu z nauczycielami niewymienionymi w wykazie  prosimy o kontakt poprzez e-dziennik lub z sekretariatem szkoły.

Wykaz podręczników w roku 2021/2022 – Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Nowowiejskiego Braniewie
DO 4-LETNIEGO LICEUM

Przedmiot

Klasa/profil

Autor

Tytuł

Wydawca

Nr dopuszczenia

BIOLOGIA

I
matematyczny i humanistyczny

A. Helmin, J. Holeczek

„Biologia na czasie”
dla LO i Technikum zakres podstawowy

Nowa Era

1006/1/2019

I
biologiczno - chemiczny

M. Guzik, R. Kozik, R. Matuszewska, W. Zamechowski

„Biologia na czasie”
zakres rozszerzony Podręcznik dla LO i Technikum

1010/1/2019

II
humanistyczny, matematyczny

A. Helmin, J. Holeczek

„Biologia na czasie” 2
dla LO i Technikum zakres podstawowy

1006/2/2020

II
przyrodniczy

F. Dubert, J. Holeczek, M. Guzik, S. Krawczyk, W. Zamachowski, A Helmin

„Biologia na czasie”3
zakres rozszerzony Podręcznik dla LO i Technikum

1006/3/2021

III
matematyczno – ekonomiczna
i
językowo - społeczna

J. Holeczek

Biologia na czasie 3
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe

1006/3/2021

III
biologiczno - chemiczna

F. Dubert, J. Holeczek M. Guzik S. Krawczyk, W. Zamachowski, A. Helimin

kontynuacja plus „Biologia na czasie”3
zakres rozszerzony Podręcznik dla LO i Technikum

1010/3/2021

CHEMIA

I
matematyczny i humanistyczny

R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod

„To jest chemia” zakres podstawowy cz. 1.

Nowa Era

 

994/1/2019

I
biologiczno - chemiczny

M. Litwin, Sz. Styka-Wlazło, J. Szymońska

„To jest chemia” zakres rozszerzony cz. 1.

991/1/2019

II
przyrodniczy

M. Litwin, Sz. Styka - Wlazło, J.Szymońska

To jest chemia 2 – chemia organiczna – zakres rozszerzony – podręcznik dla LO i technikum

991/2/2020

II
humanistyczny i matematyczny

R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod

To jest chemia 2 – chemia organiczna – zakres podstawowy – podręcznik dla LO i technikum

994/2/2020

III
biol – chem.

M. Litwin, Sz. Styka - Wlazło, J.Szymońska

To jest chemia 2 – chemia organiczna – zakres rozszerzony – podręcznik dla LO i technikum

991/2/2020

III
językowo - społeczna
i matematyczno-ekonomiczna

R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod

To jest chemia 2 – chemia organiczna – zakres podstawowy – podręcznik dla LO i technikum

994/2/2020

 FIZYKA

I
matematyczny
biologiczno – chemiczny i humanistyczny

M. Braun, W. Śliwa

„Odkryć fizykę”zakres podstawowy

Nowa Era  1001/1/2019
1001/2/2019

II
biologiczno – chemiczny i
humanistyczny

M. Braun, W. Śliwa

Odkryć fizykę 2 Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy

1001/2/2020
1002/2/2020

III
biologiczno – chemiczna i
językowo - społeczna

M. Braun, W. Śliwa

Odkryć fizykę  3
Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy

1001/3/2021

III
matematyczno - ekonomiczna

Marcin Braun, Agnieszka Byczuk, Krzysztof Byczuk, Elżbieta Wójtowicz

Zrozumieć fizykę  3
Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres rozszerzony

1002/3/2021

GEOGRAFIA

I
matematyczny

R. Malarz, M. Więchowski

„Oblicza geografii 1”
Podręcznik dla Liceum i Technikum
zakres podstawowy

Nowa Era

PP 983/1/2019

R. Malarz, M. Więchowski, P. Kroh

„Oblicza geografii 1`”
Podręcznik dla Liceum i Technikum
zakres rozszerzony

PP 973/1/2019

I
biologiczno - chemiczny

R. Malarz, M. Więchowski

„Oblicza geografii 1”
Podręcznik dla Liceum i Technikum
zakres podstawowy

Nowa Era

PP 983/1/2019

I
humanistyczny

R. Malarz, M. Więchowski

„Oblicza geografii 1”
Podręcznik dla Liceum i Technikum
zakres podstawowy

Nowa Era

PP 983/1/2019

R. Malarz, M. Więchowski, P. Kroh

„Oblicza geografii 1”
Podręcznik dla Liceum i Technikum zakres rozszerzony

PP 973/1/2019

II
humanistyczno – przyrodnicza
ROZSZERZENIE

R. Malarz, M. Więchowski, P. Kroh

x „Oblicza geografii 1”
Podręcznik dla Liceum i Technikum zakres rozszerzony - kontynuacja

Nowa Era

PP 973/1/2019

T. Rachwał, W. Kilar

„Oblicza geografii 2”
Podręcznik dla Liceum i Technikum zakres rozszerzony

973/2/2020

II
humanistyczno – przyrodnicza
PODSTAWA

R. Malarz, M. Więchowski

„Oblicza geografii 1”
Podręcznik dla Liceum i Technikum zakres podstawowy - kontynuacja

Nowa Era

PP 983/1/2019

T. Rachwał, R. Uliszak, K. Wiederman, P. Kroh

„Oblicza geografii 2”
Podręcznik dla Liceum i Technikum zakres podstawowy

Nowa Era

PP 983/1/2019

III
matematyczno – ekonomiczna
i językowo – społeczna
ROZSZERZENIE

T. Rachwał, W. Kilar

„Oblicza geografii 2”
Podręcznik dla Liceum i Technikum zakres rozszerzony

Nowa Era

973/2/2020

III
Matematyczno – ekonomiczna
i językowo – społeczna
PODSTAWA
i biologiczno – chemiczna

T. Rachwał, R. Uliszak, K. Wiederman, P. Kroh

„Oblicza geografii 2”
Podręcznik dla Liceum i Technikum zakres podstawowy

Nowa Era

PP 983/1/2019

HISTORIA

I
matematyczny
biologiczno – chemiczny
humanistyczny

M. Pawlak, A. Szweda

„Poznać przeszłość 1” zakres podstawowy

Nowa Era

1021/1/2019

II
humanistyczny
i biologiczno-chemiczny

P. Klint

„Poznać przeszłość 2” Zakres podstawowy

Nowa Era

1019/2/2020

III
Matematyczno – ekonomiczna
i językowo – społeczna
ROZSZERZENIE

A. Niewęgłowska, T. Krzemiński

„Zrozumieć przeszłość 3” Zakres rozszerzony

Nowa Era

1019/3/2021

III
Matematyczno – ekonomiczna
i językowo – społeczna
PODSTAWA
i biologiczno – chemiczna

J. Kłaczkow, A. Łaszkiewicz,
S. Roszak,

„Poznać przeszłość 3” Zakres podstawowy

Nowa Era

1021/3/2021

INFORMATYKA

I

WE WRZEŚNIU

II

J. Mazur, P. Perekietka, Z. Talaga, J. S. Wierzbicki


Informatyka na czasie 2, Podręcznik dla liceum i technikum, zakres podstawowy

Nowa  Era

990/2/2020

III

J. Mazur, P. Perekietka, Z. Talaga, J. S. Wierzbicki

nformatyka na czasie 3, Podręcznik dla LO i technikum. Zakres podstawowy

Nowa  Era

990/3/2021

JĘZYK ANGIELSKI

I

Sharmann, Duckworth

Vision 2

Oxford University Press 986/2/2019

II

Casey, Szuwart

Vision 3

Oxford University Press 986/3/2019

III

Casey, Duckworth

Vision 4 Oxford University Press 986/4/2019

JĘZYK NIEMIECKI

  

I

A.Życka,
E. Kościelniak – Walewska, A.Ch.Körber

# trends 1
(podręcznik + ćwiczenia)

Nowa Era

940/1/2018

II

A.Życka,
E. Kościelniak – Walewska, A.Ch.Körber

# trends 2
(podręcznik + ćwiczenia)

Nowa Era

940/2/2019

III

A.Życka,
E. Kościelniak – Walewska, A.Ch.Körber

# trends 3
(podręcznik + ćwiczenia)

Nowa Era

940/3/2020

JĘZYK POLSKI

  

I

D. Champerek, A.Kalbarczyk, D. Trześniowski

„Oblicza epok” cz. 1 i 2 Zakres podstawowy i rozszerzony

WSiP

952/1/2019952/2/2019

II

D. Champerek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski

„Oblicza epok” 2.1 oraz 2.2. Zakres podstawowy i rozszerzony

WSiP

952/3/2020
952/4/2020

III

A. Champerek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski

"Oblicza epok" 3.1. 3.2. Zakres podstawowy i rozszerzony.

WSiP

352/5/2021
352/6/2021

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

I

J. Słoma

„Żyję i działam bezpiecznie”

Nowa Era

960/2019

MATEMATYKA

     

I
matematyczny
i biologiczno - chemiczny

W. Babiański, L. Chańko, K. Wej, J. Janowicz, D. Ponczek

„Matematyka 1” Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy i rozszerzony

Nowa Era

988/1/2019

I
humanistyczny

W. Babiański, L. Chańko, K. Wej, J. Janowicz, D. Ponczek

„Matematyka 1” Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy

Nowa Era

971/1/2019

II  matematyczny

W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska, G. Janocha, D. Ponczek, J. Wesołowska

„Matematyka 2” Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy i rozszerzony

Nowa Era

 

II
biologiczno - chemiczny i
humanistyczny

W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska, G. Janocha, D. Ponczek, J. Wesołowska

„Matematyka 2” Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego
i technikum, zakres podstawowy

Nowa Era

 

III
biologiczno - chemiczna
i
językowo - społeczna

W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska, G. Janocha, J. Wesołowska

MATeMAtyka 3, Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

Nowa Era

971/3/2021

III matematyczno – ekonomiczna

W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska, G. Janocha, J. Wesołowska

MATeMAtyka 3, Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony

Nowa Era

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

 

I
matematyczny
biologiczno – chemiczny i
humanistyczny

A.Janicki, J. Kięczkowska, M.Menz

„W centrum uwagi”
zakres podstawowy

Nowa Era

1034/1/2019

II i III

WE WRZEŚNIU

     

JĘZYK ROSYJSKI

 

I
matematyczny
biologiczno – chemiczny i
humanistyczny

O. Tatarchyk

„Как раз 1” („Kak raz 1”)

WSiP

966/1/2019

II (wszystkie)

O. Tatarchyk

„Как раз 2”(”Kak raz 2”)

WSiP

966/2/2020

III (wszystkie)

O. Tatarchyk

„Как раз 3”(„Kak raz 3”)

WSiP

966/3/2021

RELIGIA

I – III

WE WRZEŚNIU

     

FILOZOFIA

I

WE WRZEŚNIU

     

PODSTAWY PRZEDSIĘBIOR-CZOŚCI

 

II

Zbigniew Makieła i Tomasz Rachwał

"Krok w przedsiębiorczość - podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych"

Nowa Era

1039/2020/21

III

Zbigniew Makieła i Tomasz Rachwał

Kontynuacja - "Krok w przedsiębiorczość - podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych"

Nowa Era

1039/2020/21

 
 

 

 

Rzecznik Praw Ucznia – Jolanta Żywiczka

 

Ups... Coś poszło nie tak :-)

404