Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Remont pomieszczeń w Liceum Ogólnokształcącym im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie

 

Ogłoszenie - POBIERZ
Specyfikacja warunków - POBIERZ
Projekt umowy - POBIERZ
Księga obmiarów - POBIERZ
Elewacja inwentaryzacja - POBIERZ
Elewacja po przebudowie - POBIERZ
Kosztorys ślepy - POBIERZ
Mapa zasadnicza - POBIERZ
Opis techniczny - POBIERZ
Rzut 1 pietra inwentaryzacja - POBIERZ
Rzut 1 pietra po przebudowie - POBIERZ
Rzut parteru inwentaryzacja - POBIERZ
Rzut parteru po przebudowie - POBIERZ
Rzut poddasza inwentaryzacja - POBIERZ
Rzut poddasza po przebudowie - POBIERZ
Schody zewnętrzne - POBIERZ
STWIORB - POBIERZ
Szkic lokalizacyjny - POBIERZ